event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
event_hp_cua_ban
Hạnh phúc của tui là màu không nước mắt

Lê thanh liêm

Hạnh phúc của tui là màu không nước mắt

Trong cuộc sống xã hội hiện nay chúng ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử nhân loại loài người ở thế kỉ 21 này đó là chống lại đại dịch covid 2019 mọi đau thương đã lấy đi những giọt nước mắt của biết bao gia Đình của đất nước Việt Nam chúng ta...vì vậy, đối với tôi đất nước Việt Nam chúng ta sẽ hạnh phúc nhất là không còn màu của nước mắt, mà chúng ta sẽ hướng tới một màu xanh sáng tươi đang chờ chúng ta...cảm ơn Việt Nam cho tui được sống trên mãnh đất chữ S này.

Hi


Trốn cùng nhau


Kết hoa nở trái

4   lượt thích

hạnh phúc màu gì chia sẻ